RSTnett for fysikk 2

Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes, Reidun Renstrøm

Velkommen til RSTnett
Vi som har skrevet lærebøkene Rom Stoff Tid, har i tillegg laget dette nettstedet med ressursstoff for deg som skal arbeide med fysikk 2. Her finner du blant annet:

     • Simuleringer og annet stoff som det henvises til fra grunnboka
       
     • Tips til alle oppgavene i grunnboka
       
     • Løsning til utvalgte studiebokoppgaver
       
     • Animasjons- og simuleringsoppgaver
        
     • Kapitteltester av flervalgstypen
       
     • Biografier og annet historisk stoff
       
     • Utfyllende stoff om utvalgte fysikkemner 
       
     • Formelark med alle formlene i Fysikk 1 og Fysikk 2
       
     • Eksamensoppgaver i 3FY med løsninger

Formelarket kan du laste ned og skrive ut. Hvis du laster ned word-versjonen, kan du sette formler herfra inn i egne arbeider hvis du f.eks. bruker Word til å besvare hjemmearbeider.
Formelarket er ment brukt til hjelp under læringsarbeidet. Du må etter hvert lære formlene utenat. Da har du et arsenal å ta fra - og som sitter i hodet - når du skal løse regneoppgaver. Undersøkelser viser dessuten at elever som "pugger" grunnleggende kunnskaper som formler og begrep får bedre resultater.
Til eventuell skriftlig eksamen kan du bruke formelarket ved del 2.

RSTtnett er utviklet med støtte fra Det faglitterære fond.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.11.2013

© Cappelen Damm AS